Zdj?cia-VWesele Kasi i Bicha 02.05.2018 r.
Dodane przez azymut dnia Maja 04 2018 12:40:25

W galerii zdj?cia z wesela Kasi i Bicha. 
Uroczysto?? odby?a si? w dniu 02.05.2018 r. 
Pa?stwu M?odym sk?adamy najlepsze ?yczenia
i dzi?kujemy za zorganizowanie super imprezy.